Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Organisatiehandboek

In een Organisatie- of Personeelshandboek worden de interne afspraken, richtlijnen en regels op het gebied van personeelsmanagement binnen het bedrijf vastgelegd.

Een handboek zorgt voor duidelijkheid en structuur. Je kunt er op terugvallen als er onduidelijkheden zijn. En je denkt vooruit hoe om te gaan met verschillende situaties.

MakkieMax werkt graag met u samen om een op uw organisatie toegesneden personeelshandboek op te stellen.

Met name valt te denken aan afspraken omtrent werktijden, verlof, ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook opleidingsmogelijkheden, bonusregelingen en criteria voor salarisverhoging en promotie kunnen in het handboek worden opgenomen.

De inhoud van zo’n handboek wordt afgestemd op de aard, visie en strategie van de betreffende onderneming. En is daarmee voor iedere organisatie anders.

MakkieMax werkt graag met u samen om een op uw organisatie toegesneden personeelshandboek op te stellen.