Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Insights Discovery

Insights Discovery is gebaseerd op de persoonlijkheidstypologie van de Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung.

Insights Discovery voor zelfinzicht en effectieve communicatie

De Insights Discovery-methode gaat uit van een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. MakkieMax is Insights Discovery Practitioner en dat betekent dat zij geaccrediteerd/gelicenseerd is Insights Discovery te gebruiken bij teams en organisaties die kampen met verschillende vraagstukken.

Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen een goed beeld van zichzelf hebben zij ook beter effectieve strategieën kunnen ontwikkelen voor hun interacties met anderen. Inzicht in de eigen kwaliteiten en beperkingen kan mensen helpen om effectiever te reageren op de wensen en behoeften van hun omgeving.

Aan de hand van jouw persoonsprofiel kun je bepalen waar je ontwikkelpunten liggen op de gebieden die het meest relevant zijn voor je persoonlijke groei.

Details

Insights Discovery® brengt op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze psychologische voorkeuren in kaart. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve communicatie en organisatieontwikkeling te bevorderen. De basis van het systeem wordt gevormd door een eenvoudig model, zoals hiernaast wordt weergegeven.

De vier kleurkwadranten

Insights Discovery® combineert eenvoud met diepgang. In zijn eenvoud kent het model vier aspecten van de persoonlijkheid, uitgedrukt in kleurenkwadranten:

Vurig RoodStralend GeelZacht Groen en Helder Blauw.

Iedereen heeft en gebruikt in meer of mindere mate alle vier de kleuren. De volgorde en intensiteit van ons kleurgebruik zijn echter uniek en bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Kleuren van een persoonlijkheid bij een goede dag
Kleuren van een persoonlijkheid bij een slechte dag

Gevalideerd en betrouwbaar instrument

Het Insights Discovery® Profiel is een betrouwbaar en statistisch gevalideerd instrument. Het maakt gebruik van een waardevrije kleurentaal die goed beklijft en snel wordt geaccepteerd. Dit profiel is toepasbaar op alle niveaus van een organisatie. Het feit dat dit profiel beschikbaar is in 25 talen en 35 landen, maakt het zeer geschikt voor internationale teams of organisaties. Bekijk hier de video over Insights Discovery®.

Persoonlijk profiel

De deelnemers vullen in maximaal 20 minuten een online vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een Persoonlijk Insights Discovery® Profiel opgesteld.

Ieder persoon is uniek

Het uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Realiseren van doelstellingen

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Inzicht in investering

Ook geeft het Insights Discovery® Profiel inzicht in de mate waarin men investeert in zowel de kwaliteiten als de minder ontwikkelde kanten, in waar de grootste uitdagingen liggen, of waar men misschien uitdaging mist.

Dit alles maakt het Insights Discovery® Profiel tot een uniek instrument dat aan de ene kant uitdaagt te focussen op minder ontwikkelde kanten, en aan de andere kant stimuleert te groeien vanuit kracht.

Basishoofdstuk

Ieder profiel bevat een basishoofdstuk, waarin de volgende punten aan de orde komen:

  • persoonlijke stijl en aanpak
  • belangrijkste sterke en zwakke punten
  • waarde voor het team
  • communicatiestijl
  • mogelijke blinde vlekken
  • tegengestelde types
  • suggesties voor ontwikkeling

De informatie uit het basishoofdstuk kan worden uitgebreid met aanvullende Discovery® hoofdstukken, waarin specifieke ontwikkelingsterreinen aan bod komen.

© The Insights Group Ltd, 2010. All rights reserved.