Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Het Nieuwe Werken

Een uitgebalanceerde, verantwoorde invulling van het Nieuwe Werken, van flexibilisering van arbeid begint bij het analyseren van de bedrijfsidentiteit en de bestaande en gewenste organisatiecultuur.

Kernelementen hierin zijn of kunnen zijn:

  • prettige omgeving
  • flexibiliteit in werken op kantoor, thuis of onderweg
  • gezonde balans tussen werk en zorg voor de familie
Leidende factoren

Leidende factoren zijn veelal: ICT-oplossingen en een doelmatige, mooie projectinrichting Ook drijfveren en voorkeuren van medewerkers spelen in dit gehele proces een rol. De Insights Discovery profielen kunnen hieraan in belangrijke mate bijdragen.

Mijn ervaring

Mijn ervaring hierbij is uiteindelijk een actieve betrokkenheid bij de bouw van een nieuw kantoor en het ontwikkelen van een state-of-the-art New Working Environment die over 10 jaar nog steeds succesvol is.