Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Arbeidsvoorwaardenbeleid

Hoe lang is er al niet naar uw arbeidsvoorwaardenbeleid gekeken? Klopt alles wettelijk gezien nog? Is het beleid nog wel van deze tijd? MakkieMax analyseert, beoordeelt en geeft advies.

Een helder arbeidsvoorwaardenbeleid ondersteunt de ondernemer bij het formuleren van arbeidsvoorwaarden die onderling samenhangen en constructief bijdragen aan de strategie van de organisatie.

Wat kan MakkieMax voor u betekenen?

Onderwerpen die bij de ontwikkeling van het arbeidsvoorwaardenbeleid door MakkieMax behandeld worden zijn:

 • Analyse en evaluatie van huidig arbeidsvoorwaardenbeleid
 • De markt waarin de organisatie wil opereren
 • Het niveau van arbeidsvoorwaarden wat u wilt hanteren
 • De belangen van stakeholders als medewerkers, management, OR, moederbedrijf
 • HR speerpunten die door het arbeidsvoorwaardenbeleid ondersteunt worden
  • Flexibel werken / HNW
  • Werk / Privébalans
  • Talent Ontwikkeling
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid