Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

Strategische personeelsplanning

MakkieMax adviseert en ondersteunt bij strategische personeelsplanning als sturingsmechanisme voor organisatieontwikkeling.

MakkieMax helpt u op weg in uw organisatieontwikkeling

Strategische personeelsplanning vormt de eerste stap in de organisatieontwikkeling. Een inventarisatie van wat er in huis is en wat er nodig is.

Dat betekent in de praktijk ondersteuning bij bijvoorbeeld:

  • ontwikkelingsplan voor de geïdentificeerde talenten
  • kwalitatieve analyses
  • anticiperen op knelpunten

Vervolgstappen zijn

  • successieplanning
  • selectieprocedure