Ontwikkel en groei in werk met MakkieMax

HR-coaching voor individuen

Sollicitatietraining

Een sollicitatiegesprek is altijd spannend. Je wilt jezelf optimaal presenteren en een gedegen sollicitatietraining ondersteunt je bij de voorbereiding daarop.

Thema’s die tijdens de sollicitatietraining van MakkieMax aan de orde komen, zijn:

 • Hoe schrijf je een effectief en aantrekkelijk CV?
 • Hoe schrijf je een goede motivatiebrief?
 • Hoe verwoord je jouw kwaliteiten?
 • Welke steekhoudende voorbeelden kun je geven en onderbouwen?
 • Hoe breng je jouw verwachtingen en toekomstperspectief over het voetlicht?
 • Hoe verzamel je kennis over de organisatie en formuleer je relevante vragen over het functioneren van de onderneming?
 • Hoe formuleer je relevante, bondige antwoorden?

Ontwikkeling persoonlijke effectiviteit

Zelfinzicht is de sleutel tot succes bij persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om dat zelfinzicht te bereiken, maak ik onder andere gebruik van het Insights Discovery Profiel. Tijdens een ontwikkeltraject voor persoonlijke effectiviteit wordt voor de deelnemer een individueel profiel opgesteld, waarbij de verschillende typen en kenmerken duidelijk uitgelegd worden. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de persoonlijke effectiviteit en krijg je als deelnemer beter inzicht in je eigen kwaliteiten en mogelijke ontwikkelpunten.

Het profiel dient als basis voor het traject waarin, via coaching en counseling en het gebruik van additionele modellen voor competenties en persoonlijke waarden, de persoonlijke effectiviteit verder vergroot zal worden.

Loopbaancoaching en persoonlijk leiderschap

Als veelzijdig en zeer ervaren coach begeleid ik je graag bij onderwerpen als het herkennen van het eigen gedrag, de talenten die je bezit en de valkuilen die op je pad (kunnen) komen.

Ik stel je bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Hoe herken je je eigen specifieke toegevoegde waarde voor de organisatie en wat is gedrag dat niet bijdraagt aan je succes?
 • Wat zijn je voorkeuren, waar ligt je energiebalans en wat is jouw stijl van leidinggeven?
 • Hoe verhoud je je ten opzichte van de collega-talenten en bazen?
 • Waar kunnen arrogantie, het gelijk en ijdelheid een mogelijk ondermijnende rol spelen?
 • En waar loop je tegen de grenzen van willen en kunnen aan als het gaat om zorg voor jezelf en je gezin?